Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Úřad

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poslední změna: Středa 04.07.2018 14:59 - Máchová Marcela
Odpovědi 2018
DatumObsahMat.ÚplataEvid.
02.01.2018 Žádost o poskytnutí podklad. materiálu k usnesení č. 778/M (ÚPlMO)a č. 893/22 Územ. pl. zóny Plesná a veškerý spis. materiál ke st. "Prodl. řádu K3+1RD" k.ú. St. Plesná.  UHAaSŘ1 ne 3
02.01.2018 Žádost o poskytnutí části spisu S-SMO/329991/17. dsč2 ne 4
02.01.2018 Poskytnutí veškeré agendy týkající se DČOV a poskytnutí podkladového materiálu IO 02 Prodloužení stávající dešťové kanalizace, Stará Plesná ožp10 ne 62
03.01.2018 Žádost o poskytnutí smlouvy o spolupráci a memoranda o spolupráci - Dalkia Česká republika. lpo1 ne 1
05.01.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně odborné pracovní komise k cenám tepla. lpo3 ne 2
06.01.2018 Jednací řád ZM z r. 2007.  lpo2 ne 5
09.01.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně projektu výstavby tramvajové trati po ostravských ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná. osr1 ne 12
11.01.2018 Žádost o zaslání investičních plánů SMO, seznam investičních akcí na rok 2018-2021. oi1 ne 6
11.01.2018 Žádost o poskytnutí statistiky počtu obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih. vni1 ne 18
12.01.2018 Sčítání bezdomovců 2007-2017.  svz1 ne 14
15.01.2018 Žádost o informace k vyřízení podnětu. lpo5 ne 9
15.01.2018 Žádost o poskytnutí údajů o velkých znečišťovatelích. ožp1 ne 7
17.01.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně znečišťování ovzduší. ožp2 ne 11
19.01.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč3 ne 17
21.01.2018 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se prodeje 113.250 ks akcií společnosti Moravskoslezské teplárny a.s. společnosti EuroBrokers a.s. v roce 1997. ofr2 ne 34
22.01.2018 Žádost o informaci k hokejovému klubu hrajícímu extraligu dospělých v sezoně 2016/2017.  šas1 ne 8
22.01.2018 Žádost ve věci kopie dokladů. ožp3 ne 10
22.01.2018 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se prodeje 1 kusu akcie společnosti Dalkia Ostrava a.s. v roce 2007. ofr3 ne 35
23.01.2018 Žádost o sdělení měst. obvodu v záležitosti stížnosti na rozhodnutí rady měst. obvodu. lpo4 ne 13
23.01.2018 Žádost ve věci materiálu RM ohledně memoranda s výrobcem tepla a zápis z tohoto zasedání RM. lpo6 ne 16
24.1.2018 Žádost o informace ve věci "Podnět k personálnímu opatření". iak1 ne 15
24.01.2018 Žádost o informace týkající se financování akce Vánoce za rok 2016. ofr1 ne 19
25.01.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč1  ne 21
26.01.2018 Vyřízení podnětu z 20.11.2017. lpo7 ne 23
01.02.2018 Žádost ve věci jmenování členů odborné pracovní komise k cenám tepla. lpo9 ne 24
01.02.2018 Žádost ve věci porovnání ceny tepla. hs1 ne 20
02.02.2018 Žádost o sdělení použití technických prostředků, řešení přestupků, atd. mp1 ne 1MP
02.02.2018 Žádost o  materiály k jednání rady města a usnesení č. 08313/RM1418/116 ze dne 30.1.2018. iak2 ne 29
02.02.2018 Informace ve věci stavby vodního díla - dešťové kanalizace. ožp4 ne 36
04.02.2018 Informace o vyjádření k oznámení na podezření ze spáchání trestné činnosti. lpo8 ne 22
06.02.2018 Informace k činnosti útulku 2017. ožp5 ne 26
06.02.2018 Žádost ve věci zápisů z jednání Sboru starostů z let 2017 a 2018. lpo10 ne 30
07.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč4 ne 27
07.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč5 ne 28
09.02.2018 Žádost o informace - údaje ohledně odchycených psů a čipování. mp2 ne 2MP
12.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč6 ne 31
12.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč7 ne 32
12.02.2018 Žádost ve věci zajištění GDPR. lpo17 ne 40
14.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč8 ne 33
15.02.2018 Žádost ve věci oboustranný tisk na recyklovaném papíru. hs2 ne 37
15.02.2018 Žádost o poskytnutí vyjádření k průběhu řešení oznámení přestupku. ožp6 ne 51
17.02.2018 Smlouva o fúzi s Dalkií Ostrava a.s. lpo11 ne 41
18.02.2018 Žádost o poskytnutí smlouvy o fúzi. lpo12 ne 42
19.02.2018 Žádost o poskytnutí informací ke stadionu Bazaly Ostrava. šas2 ne 38
20.02.2018 Usnesení č. 1029 - úkony spojené s podáním návrhu na zahájení soudního řízení o doplacení rozdílu kupní ceny. lpo15 ne 43
20.02.2018 Poskytnutí informací ohledně znaleckých posudků. ofr4 ne 61
21.02.2018 Žádost o informace - přestupky a jejich řešení ve Staré Bělé. mp3 ne 3MP
21.02.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč9 ne 45
22.02.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč10 ne 46
22.02.2018 Žádost o Elektrárně Třebovice a Výtopna Přívoz. hs3 ne 47
22.2.2018 Kopie kolaudačního souhlasu č. 1/16/VH/K a kopie geodetického zaměření. ožp8 ne 49
22.02.2018 Žádost o informace ke konkrétnímu subjektu údajů. mp5 ne 5mp
24.02.2018 Žádost o poskytnutí kopií zaslaných na policejní orgány v Ostravě. lpo14 ne 52
26.02.2018 Informace o zkouškách řidičů taxislužby. od1 ne 44
26.02.2018 Žádost ve věci zástupců města Ostrava v dozorčí radě a představenstvu ZTO. lpo20 ne 67
28.02.2018 Žádost o zaslání kopií Přílohy č. 1, 2 a 3 R č. 45/15/VH. ožp7 ne 50
02.03.2018 Žádost o informace k automobilům na CNG a elektro. mp4 ne 4mp
06.03.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč12 ne 48
07.03.2018 Žádost o poskytnutí informací z materiálu č.66 usn.č 08466/118, zápis z jednání dne 5.2.2018. lpo16 ne 56
09.03.2018 Sdělení o výsledku šetření - kanalizace ul. Kovařovicova a Na Jánské. ožp11 ne 63
12.03.2018 Žádost o sdělení členů představenstva a dozorčí rady Zásobování teplem Ostrava, poskytnutí kopií smluv se zástupci ZTO. lpo13 ne 53
12.03.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč13 ne 54
13.03.2018 Žádost o poskytnutí stanovisek k akci Hurá Park. ožp9 ne 59
13.03.2018 Informace o zkouškách řidičů taxislužby. od2 ne 55
13.03.2018 Informace ohledně stavby ČOV, Koblov. ožp12 ne 66
15.03.2018 Žádost o sdělení počtu vydaných řidičských průkazů za rok 2016/17. dsč11 ne 57
16.03.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč14 ne 58
19.03.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč15 ne 60
19.03.2018 Žádost ve věci zápis z jednání 8.1.2018 ohledně vybudování krajské knihovny v Ostravě. lpo18 ne 64
20.03.2018 Žádost ve věci plných mocí udělených městskými orgány 22.5.2007. lpo19 ne 65
22.03.2018 Žádost ve věci reakce na usnesení kraj. úřadu č.j. KSK/148787/2017 z 13.11.2017. lpo21 ne 70
22.03.2018 Žádost ve věci sdělení a přílohy ke KRPT-221804-2/ČJ-2017-070781 z 12.10.2017. lpo22 ne 69
27.03.2018 Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana + přílohy. lpo26 ne 71
28.03.2018 Informace o poskytnutých dotacích na opravu kanalizace v k.ú.Martinov. oi2 ne 68
28.03.2018 Žádost ve věci přílohy se sdělení č.j. SMO/438283/17/LPO/. lpo23 ne 72
31.03.2018 Výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. lpo25 ne 74
03.04.2018 Žádost o poskytnutí písemnosti. ožp13 ne 75
05.04.2018 Kopie výkresu situace z PD stavby - Prodloužení řadu k 3+1 RD. ožp14 ne 78
06.04.2018 Kopie docházky a výplatních lístků 11,12/2018. mp6 ne 6mp
09.04.2018 Vyřízení písemností z 17., 18., 24., 25., 28.2.2018. lpo24 ne 77
12.04.2018 Žádost ve věci GDPR. vni2 ne 91
13.04.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč16 ne 80
16.04.2018 Informace týkající se vrácení spisu MŘ PČR dne 26.08.2003 a Usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 05.05.2003 o odložení oznámení žadatele. IaK3 ano 88
17.04.2018 Žádost o poskytnutí informací k usnesení č. 1619/26-pověření náměstků k jednání s OKD. lpo27 ne 83
18.04.2018 Žádost ve věci podpis Návrhu smlouvy o fúzi s Dalkií ČR. lpo36 ne 84
18.04.2018 Žádost o zaslání rozhodnutí. dsč17 ne 87
20.04.2018 Kupní smlouva o prodeji akcie, ev. č. 1152/2007-LPO ze 6.6.2007. lpo32 ne 85
23.04.2018 Žádost o informaci - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les. šas3 ne 86
24.04.2018 Žádost o poskytnutí informací - docházkový systém MPO. mp7 ne 7MP
26.04.2018 Telefonická žádost policie ČR. lpo28 ne 90
26.04.2018 Žádost ve věci zaslání záznamu o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). vni3 ne 93
30.04.2018 Žádost o zaslání uzavřených kolektivních smluv od 1.1.2014 (doteď) + žádost o informaci zda byly KS podepsány vlastnoručně či pomocí razítka s vlastnoručním podpisem. pap1 ne 89
01.05.2018 Žádost o informace k listu SMO/034320/18/LPO z 23.1.2018. lpo29 ne 94
01.05.2018 Žádost o poskytnutí písemností k č.j. 457724/16. lpo30 ne 95
09.05.2018 List 4 bytových družstev zaslaný zastupitelům. lpo31 ne 96
09.05.2018 Žádost o informace k listu SMO/199348/18/LPO. lpo33 ne 97
11.05.2018 Žádost informace k č.j. KRPT-21205-/ČJ-2018-070781. lpo34 ne 98
11.05.2018 Návrh smlouvy i fúzi s Dalkií - zápisy ze zasedání představenstva z 27.3.2007. lpo35 ne 103
14.05.2018 Žádost o pořízení a vydání kopie rozhodnutí. od3 ne 92
15.05.2018 Žádost o kopii konceptu projektové dokumentace  pro Trasu II dle dokumentu "Dodatek č.1 ke Smlouvě  o dílo a smlouvě příkazní č. 0221/2017/0I/VZKÚ. oi3 ne 99
21.05.2018 Vyplněný tiskopis ohledně cen vodného. lpo37 ne 101
21.05.2018 Obsah sdělení ÚMOb Pustkovec. ožp15 ne 105
21.05.2018 Žádost o informace ohledně GDPR.

vni5

ne 115
24.05.2018 Žádost ve věci slučování žádostí. lpo38 ne 102
26.05.2018 Žádost ve věci pověření xxx k podepsání smlouvy o fúzi s Dalkií Ostrava a.s. lpo39 ne 106
27.05.2018 Smlouva o fúzi s Dalkií Ostrava a.s. lpo40 ne 107
29.05.2018 Žádost ve věci zápis z jednání 30.11.2017. lpo41 ne 108
31.05.2018 Žádost o poskytnutí kopie stanoviska ke stavebnímu povolení. ožp16 ne 118
01.06.2018 Žádost o poskytnutí informací ze spisu č.j. KRPT-739-18/TČ-2018-070781. lpo43 ne 81
02.06.2018 Žádost o poskytnutí materiálu pro RM dne 22.5.2018 - VH obch. společnosti Ostravské komunikace a.s. lpo44 ne 82
02.06.2018 Žádost ve věci vyřízení stížnosti z 26.4.2018. lpo42 ne 110
04.06.2018 Dotazník k prvnímu roku plné účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. vni4 ne 111
05.06.2018 Žádost o poskytnutí informace "Kverulant.org". IT1 ne 112
05.06.2018 Žádost o informaci - Základní škola  Fr. Formana, Ostrava-Dubina. šas4 ne 113
06.06.2018 Žádost o vyřízení podnětu. lpo45 ne 114
07.06.2018 Žádost ve věci cyklostezka Proskovická-Blanická - dotaz na kolaudační řízení. oi4 ne 116
07.06.2018 Žádost o poskytnutí informací z plných mocí. lpo46 ne 117
12.06.2018 Žádost o zaslání anonymizovaných elektronických kopií dokumentů, které vznikly při kontrolní činnosti živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy ve věci sp. zn. S-SMO/213600/18/ŽÚ. žú1 ne 119
14.06.2018 Žádost o poskytnutí informací - nákup počítačů. mp8 ne 8mp
22.06.2018 Vztah magistrátu k Nadačnímu fondu výrobce tepla. lpo47 ne 121
23.06.2018 Žádost o informace obsažené v policejních listech. lpo48 ne 124
25.06.2018 Žádost o informace k činnosti útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích za rok 2017. ožp17 ne 127