Magistrát

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města.

Magistrát města se člení na odbory, které zřídila pro jednotlivé úseky činnosti rada města. Postavení odboru mají i odborné útvary magistrátu města s jiným názvem než odbor (útvar, úřad, archiv). Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou zaměstnanců městské policie, tajemník magistrátu. Tajemník magistrátu zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost jednotlivých odborů.
Odbory zajišťují prostřednictvím vedoucích odborů svěřené úkoly na úseku státní správy a samosprávy. Vybraní úředníci magistrátu umí komunikovat ve znakovém jazyce.

Primátor Mgr. Jan Dohnal

Náměstkyně primátora Ing. Hana Tichánková

Náměstek primátora Ing. Břetislav Riger

Náměstek primátora Bc. Aleš Boháč, MBA

Náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Náměstkyně primátora Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

Náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph. D.

Náměstek primátora Jiří Vávra

Náměstkyně primátora Mgr. Dagmar Macháčková, MPA

Člen Rady města Mgr. Michal Mariánek, MBA

Tajemník magistrátu Ing. Břetislav Gibas