Kancelář primátora

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599443477
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

Odbor kanceláře primátora zajišťuje plnění všech úkolů souvisejících s výkonem funkce primátora, jeho náměstků a tajemníka magistrátu, organizuje veškerou propagační a prezentační činnost statutárního města Ostravy, a to jak v rámci města, republiky, tak i v oblasti vnějších vztahů a zahraničních styků. Podílí se na protokolárním přijetí významných návštěv včetně zahraničních. Součástí prezentace města je vydávání periodik jako je Ostravská radnice, Ostrava Metropolitan Magazine i příležitostných tisků a publikací. Odbor aktuálně podává informace také prostřednictvím internetových stránek města a sociálních sítí, součástí náplně práce je i činnost tiskového mluvčího. Tyto činnosti jsou náplní práce oddělení komunikace, digitálních médií a zahraničních vztahů. Součástí odboru kancelář primátora magistrátu je rovněž oddělení krizového řízení, které zajišťuje výkon státní správy při přípravě a provádění opatření k řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí a opatření související se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu. Koordinuje orgány územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob při přípravě na tyto činnosti.

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2013 (pdf, 120kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2014 (pdf, 120kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2015 (pdf, 120kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2016 (pdf, 190kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2017 (pdf, 200kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2018 (pdf, 200kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2019 (pdf, 400kb)

Informace o účelové finanční podpoře poskytnuté městem prostřednictvím odboru kancelář primátora v roce 2020 (pdf, 400kb)

Kontakty

Mgr. Bc. Michal Bayer
vedoucí odboru kanceláře primátora
Zuzana Hájková
asistentka vedoucího kanceláře primátora
Ing. Lenka Krčková
vedoucí oddělení sekretariátů vedení SMO a MMO - asistentka primátora