Oddělení personální

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Řeší:

Zabezpečuje realizaci pracovněprávních záležitostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele. Zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců města Ostravy (s výjimkou zaměstnanců zařazených do Městské policie Ostrava a do úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a přívoz, Ostrava – Jih, Poruba a Slezská Ostrava). Obdobné úkoly plní vůči členům zastupitelstva města a městských obvodů. Zajišťuje plnění úkolů v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Úřední hodiny

Pondělí od 8.00 do 11.30 hodin  od 12.30 do 17.00 hodin
Středa od 8.00 do 11.30 hodin od 12.30 do 17.00 hodin
Čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin od 12.30 do 16.00 hodin

Kontakty

Mgr. Renáta Kočířová
vedoucí personálního oddělení