Magistrát města Ostravy

Magistrát města Ostravy a další důležité základní informace o subjektu.
Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

Další elektronické adresy:
info@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w
IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451

Adresy dalších pracovišť MMO

Na neurgentní Zelené lince +420 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ni mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat a další podněty.