Odbor majetkový

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599443113
Spadá pod:

Jiří Vávra

Řeší:

Odbor plní úkoly vyplývající ze samostatné působnosti statutárního města Ostrava. Plní úkoly ve věcech
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to zejména:

  • zcizováním nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy v určitých případech i nemovitého majetku, jehož správa je svěřena městským obvodům, ať už prodejem, darováním či směnou
  • evidenci nemovitostí, movitých věci a staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy nesvěřené do správy městským obvodům
  • pronájmy a výpůjčkami majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy (pozemků, staveb a nebytových prostor, umisťování reklamních zařízení, a pod.)
  • vyřizování souhlasů s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s tím související majetkoprávní vypořádání tj. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00