Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor majetkový

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:43 - Muroň Radim

Odbor plní úkoly vyplývající ze samostatné působnosti statutárního města Ostrava. Plní úkoly ve věcech
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to zejména:

  • zcizováním nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy v určitých případech i nemovitého majetku, jehož správa je svěřena městským obvodům, ať už prodejem, darováním či směnou
  • evidenci nemovitostí, movitých věci a staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy nesvěřené do správy městským obvodům
  • pronájmy a výpůjčkami majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy (pozemků, staveb a nebytových prostor, umisťování reklamních zařízení, a pod.)
  • vyřizování souhlasů s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s tím související majetkoprávní vypořádání tj. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Ing. Ladislav Rožnai
vedoucí odboru
599443257 344 / Nová Radnice
Markéta Čechmanová
sekretářka
599443113 344 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

Středa

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:00 – 16:00