Odbor sportu

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599442323
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

Dotace v oblasti sportu a tělovýchovy, konkrétně pak:

 • Program na podporu tělovýchovy a sportu na území statutárního města Ostravy
 • Programu na podporu významných sportovních klubů na území statutárního města Ostravy
 • Programu na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy
 • Program na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy

Podporu významných akcí města v oblasti sportu, vč. případné participace. Akcemi pro rok 2023 jsou Czech Indoor Gala Ostrava 2023; Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2023; Ostrava Beach Pro; Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2023; Zlatá tretra Ostrava 2023; Český běh žen 2023; Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice v hale; Mistrovství ČR mužů a žen v atletice v hale; 59. ročník Velké ceny Ostravy; UEC evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 2023; Mistrovství Evropy mužů v baseballu 2023 a dále významná běžecká akce a významná tenisová akce.

Anketa SPORTOVEC ROKU, která dlouhodobě slouží k ocenění mimořádných sportovních úspěchů a významných aktivit v oblasti sportu předešlého roku, které jsou spojeny s šířením dobrého jména města Ostravy

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025, který zachycuje stav sportovní infrastruktury, sportovních klubů, jejich zázemí, sportovišť, systémů financování sportu a definuje opatření, která vedou ke zlepšování sportovního prostředí na území Statutárního města Ostravy, a to prostřednictvím Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport, který je každoročně, či dle potřeby aktualizován.

Zabezpečuje zřizovatelské funkce organizací v oblasti sportu, a to Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (SAREZA)a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Provoz informačního portálu v oblasti sportu v Ostravě, a to www.fajnovysport.cz a facebookového a instagramového profilu

Zajištění marketingové podpory ostravského sportu, prostřednictvím konference, seminářů a dalších aktivit

Odbor sportu v návaznosti na platnou legislativu dále:

 • vytváří podmínky a koncepce v oblasti tělovýchovy a sportu
 • řídí interinstitucionální a interdisciplinární spolupráci na přípravě strategického plánu pro sport města Ostravy a jeho konečné zpracování v návaznosti na komplexní plán strategického rozvoje města Ostravy v oblastech (Infrastruktura a majetek; Děti a mládež; Sport pro všechny; Vrcholový sport; Ekonomika; marketing; komunikace a PR; Územní aspekty; Eventy; Místní, regionální a mezinárodní kooperace)
 • zpracovává a podílí se na řízení investičních projektů týkajících se sportovních a tělovýchovných zařízení a veřejných sportovišť ve statutárním městě Ostravě, a to, jak vlastní, tak předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Ostravy
 • zabezpečuje kontakt se sportovními, tělovýchovnými a zájmovými organizace, které působí na území statutárního města Ostravy
 • sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrech mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu
 • monitoruje Evropské projekty v oblasti sportu a zabezpečuje spolupráci na nich
 • je nositelem přípravy projektu Národního olympijského centra a Střediska vrcholového sportu
 • spolupracuje na přípravě významných mezinárodních sportovních akcí, koordinuje součinnost společností města Ostravy na jejich pořádání
 • provádí kontrolu přenesené působnosti městských obvodů
 • spolupracuje s ostatními stakeholdery v oblasti sportu

 

Kontakty

Ing. Michaela Mahrová, DiS.
vedoucí odboru sportu
Bc. Denisa Lacinová, DiS.
vybrané agendy v oblasti sportu a činnosti sekretariátu