Odbor sportu

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599443042
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

1.  Dotace v oblasti sportu a tělovýchovy, konkrétně pak:

 • Program na podporu tělovýchovy a sportu na území statutárního města Ostravy
 • Programu na podporu významných sportovních klubů na území statutárního města Ostravy
 • Programu na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy
 • Program na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy

2.  Zabezpečuje podporu významných akcí města v oblasti sportu, včetně případné participace.

Významné akce v roce 2024:

 • Czech Indoor Gala Ostrava 2024; 
 • Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2024; 
 • Ostrava Beach Pro; 
 • Emil Zátopek Ostrava Golden Marathon 2024; 
 • Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2024; 
 • Zlatá tretra Ostrava 2024; 
 • Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice v hale a na dráze; Mistrovství ČR mužů a žen v atletice v hale; 
 • 60. ročník Velké ceny Ostravy; 
 • UEC evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 2024; 
 • Oktagon 2024; 
 • Czech tour 2024 a 
 • Zlatý Kahan 2024.

3.  Vyhlašuje anketu SPORTOVEC ROKU, která oceňuje mimořádné sportovní úspěchy a významné aktivity v oblasti sportu předešlého roku, které jsou spojeny s šířením dobrého jména města Ostravy.

4.  Zpracovává strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017-2025, který zachycuje stav sportovní infrastruktury, přehled sportovních klubů a jejich zázemí, sportovišť, systémů financování sportu a definuje opatření, která vedou ke zlepšování sportovního prostředí na území statutárního města Ostravy, a to prostřednictvím Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport, který je každoročně, či dle potřeby aktualizován.

5. Zabezpečuje zřizovatelské funkce organizací v oblasti sportu, a to městských společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (SAREZA)a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

 

6.  Zabezpečuje provoz informačního portálu v oblasti sportu v Ostravě, a to www.fajnovysport.cz a facebookového a instagramového profilu

 

7.  Zajišťuje marketingovou podporu ostravskému sportu, prostřednictvím tiskových zpráv, webových portálů, sociálních sítí, konferencí, seminářů a dalších aktivit.


8.  Odbor sportu v návaznosti na platnou legislativu dále:

 • vytváří podmínky a koncepce v oblasti tělovýchovy a sportu;
 • řídí interinstitucionální a interdisciplinární spolupráci na přípravě strategického plánu pro sport města Ostravy a jeho konečné zpracování v návaznosti na komplexní plán strategického rozvoje města Ostravy v oblastech (Infrastruktura a majetek; Děti a mládež; Sport pro všechny; Vrcholový sport; Ekonomika; marketing; komunikace a PR; Územní aspekty; Eventy; Místní, regionální a mezinárodní kooperace);
 • zpracovává a podílí se na řízení investičních projektů týkajících se sportovních a tělovýchovných zařízení a veřejných sportovišť ve statutárním městě Ostravě, a to, jak vlastní, tak předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků;
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Ostravy;
 • zabezpečuje kontakt se sportovními, tělovýchovnými a zájmovými organizace, které působí na území statutárního města Ostravy;
 • sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrech mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu;
 • zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu;
 • monitoruje Evropské projekty v oblasti sportu a zabezpečuje spolupráci na nich;
 • je nositelem přípravy projektu Národního olympijského centra a Střediska vrcholového sportu;
 • spolupracuje na přípravě významných mezinárodních sportovních akcí, koordinuje součinnost společností města Ostravy na jejich pořádání;
 • provádí kontrolu přenesené působnosti městských obvodů;
 • spolupracuje s ostatními stakeholdery v oblasti sportu.

 

Kontakty

Ing. Michaela Mahrová, DiS.
vedoucí odboru sportu
Lilien Lukášová
vybrané agendy v oblasti sportu a činnosti sekretariátu