Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor financí a rozpočtu

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:43 - Jančálek Lukáš

Odbor zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, městských obvodů, příspěvkových organizací, organizačních složek a obchodních společností z rozpočtu města. Zpracovává finanční analýzy na základě požadavků rady a zastupitelstva města. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje termínované vklady a jiné vhodné zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů, vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, a to v souladu s platnými směrnicemi. Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, daní, cen u městských obvodů, organizačních složek a příspěvkových organizací. Zajišťuje agendu spojenou s pojištěním majetku města a příspěvkových organizací. Zajišťuje vymáhání pravomocných pohledávek města.

Ing. Lukáš Jančálek
vedoucí odboru
599443105 412 / Nová Radnice
Kristina Hulvová
sekretářka
599443222 413 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00