Odbor financí a rozpočtu

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599443222
Spadá pod:

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

Řeší:

Odbor zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, městských obvodů, příspěvkových organizací, organizačních složek a obchodních společností z rozpočtu města. Zpracovává finanční analýzy na základě požadavků rady a zastupitelstva města. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje termínované vklady a jiné vhodné zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů, vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, a to v souladu s platnými směrnicemi. Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, daní, cen u městských obvodů, organizačních složek a příspěvkových organizací. Zajišťuje agendu spojenou s pojištěním majetku města a příspěvkových organizací. Zajišťuje vymáhání pravomocných pohledávek města.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00