Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Za porušení zákonných norem je vydáno přestupci rozhodnutí /příkaz/ v rámci příslušných odborů Magistrátu města Ostravy, orgánem územního samosprávného celku /Městská policie Ostrava/. Přestupci je uložena platební povinnost - bloková pokuta MěP Ostrava, tzv. botička, pokuta dle rozhodnutí ODSČ MMO aj., kterou má řádně ve splatnosti splnit. Nezaplatí-li přestupce - dlužník splatný nedoplatek v uvedené zákonné lhůtě, přikročí „správce daně“ po uplynutí náhradní lhůty k plnění bez dalšího k vymáhání pohledávky. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Přestupce - dlužník nebo zmocněnec.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zaplacení pohledávky může dlužník provést tak, že dlužnou částku složí přímo v pokladně v budově MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava. Dlužnou částku převede ze svého peněžního účtu na účet Magistrátu města Ostravy. Již vydanou poštovní poukázkou. Osobně se s pracovnicí oddělení exekucí domluví na splátkách nebo písemně požádá o splátkový kalendář na adrese Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu. Dlužnou částku zaplatí přímo pracovnici oddělení exekucí, která poplatníkovi vystaví příjmový doklad a sama částku odevzdá do pokladny magistrátu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení rozhodnutí /příkazu/, ve kterém se stanoví zaplacení příslušné částky na účet Magistrátu města Ostravy, se kontaktovat s pracovnicí oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí, kanceláře číslo 364a, 364 /třetí patro budovy/, 418, 420A, 420B, 421 /čtvrté patro budovy/. Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, úterý od 8.00 do 15.30, čtvrtek od 8.00 do 16 hod, pátek od 8.00 do 13 hod.

  Martina Matýsková, DiS.
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599443278 364 / Nová Radnice
  Jana Janošková
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599442298 418 / Nová Radnice
  Hana Jodlovská
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599443219 421 / Nová Radnice
  Ing. Hana Kaštovská
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599442518 418 / Nová Radnice
  Miroslava Knopová
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599442520 420A / Nová Radnice
  Pavel Kořistka
  exekuční pracovník, metodik programového vybavení odboru
  599442519 364A / Nová Radnice
  Ing. Ivan Krupčík
  exekuční pracovník
  599443021 413 / Nová Radnice
  Drahomíra Mikulová
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599442525 420A / Nová Radnice
  Alena Maděřičová
  vedoucí exekučního oddělení
  599443496 420B / Nová Radnice
  Soňa Vladyková
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599443279 364 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz pro ověření správného přestupce-dlužníka s databázi, pro rychlejší identifikaci pohledávky, jakékoliv písemné či ústní sdělení k pohledávce, např. příslušné rozhodnutí /příkaz/, vydaná výzva k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě, exekuční příkaz, usnesení okresního soudu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za povolení úhrady dlužné částky ve splátkách činí 400,00 Kč. Lze jej uhradit v pokladně Magistrátu města Ostravy nebo převodem z účtu na účet, poštovní poukázkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ihned po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o povolení úhrady dlužné částky ve splátkách zastaví.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedoplatek bude vymáhán včetně exekučních nákladů, které činí 2% vymáhaného nedoplatku, nejméně však 500,00 Kč /dle z.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů/ nebo bude vymáhán s úrokem z prodlení dle platných sazeb České národní banky a nařízení vlády číslo 163/2005 Sb. ze dne 23.3.2005.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.10.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno