Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Za porušení zákonných norem je vydáno přestupci rozhodnutí /příkaz/ v rámci příslušných odborů Magistrátu města Ostravy, orgánem územního samosprávného celku /Městská policie Ostrava/. Přestupci je uložena platební povinnost - bloková pokuta MěP Ostrava, tzv. botička, pokuta dle rozhodnutí ODSČ MMO aj., kterou má řádně ve splatnosti splnit. Nezaplatí-li přestupce - dlužník splatný nedoplatek v uvedené zákonné lhůtě, přikročí „správce daně“ po uplynutí náhradní lhůty k plnění bez dalšího k vymáhání pohledávky. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Přestupce - dlužník nebo zmocněnec.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zaplacení pohledávky může dlužník provést tak, že dlužnou částku složí přímo v pokladně v budově MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava. Dlužnou částku převede ze svého peněžního účtu na účet Magistrátu města Ostravy. Již vydanou poštovní poukázkou. Osobně se s pracovnicí oddělení exekucí domluví na splátkách nebo písemně požádá o splátkový kalendář na adrese Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu. Dlužnou částku zaplatí přímo pracovnici oddělení exekucí, která poplatníkovi vystaví příjmový doklad a sama částku odevzdá do pokladny magistrátu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení rozhodnutí /příkazu/, ve kterém se stanoví zaplacení příslušné částky na účet Magistrátu města Ostravy, se kontaktovat s pracovnicí oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz pro ověření správného přestupce-dlužníka s databázi, pro rychlejší identifikaci pohledávky, jakékoliv písemné či ústní sdělení k pohledávce, např. příslušné rozhodnutí /příkaz/, vydaná výzva k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě, exekuční příkaz, usnesení okresního soudu.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 400,- Kč podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za přijetí žádosti o povolení zaplacení daně ve splátkách je nutné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Neuhrazením tohoto poplatku se daňové řízení zastaví.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 5 pracovních dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno