Oddělení daní a cen

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Zajišťuje agendu správy místního poplatku za komunální odpad spočívající v registraci poplatníků, evidenci změn v poplatkové povinnosti, zasílání platebních podkladů občanům (SIPO, informace do e-mailu), evidenci plateb poplatku, vyměřování a vymáhání nedoplatků.

Dále zajišťuje správu místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku z pobytu. 

Zpracovává daňová přiznání za statutární město Ostrava, vydává cenovou mapu stavebních pozemků, vede evidenci příkazových bloků, provádí zapečetění, kontrolu pečetění a počítání obsahu kasiček v případě konání veřejné sbírky sběracími kasičkami na území města Ostravy.

Oddělení je odvolacím orgánem na úseku místních a správních poplatků. Zajišťuje metodickou a kontrolní činnost na úseku místních a správních poplatků a hazardních her.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Kontakty

Jiřina Szabóová
vedoucí oddělení daní a cen
Radka Králová, DiS.
správce poplatků za komunální odpad