Oddělení daní a cen

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Zajišťuje agendu správy poplatku za komunální odpad spočívající v registraci poplatníků, evidenci změn v poplatkové povinnosti, zasílání platebních podkladů občanům (SIPO, informace do e-mailu), evidenci plateb poplatku a vymáhání nedoplatků.

Dále zajišťuje správu místního poplatku z ubytovací kapacity.

Zpracovává daňová přiznání za statutární město Ostrava, vydává cenovou mapu stavebních pozemků, provádí zapečetění, kontrolu pečetění a počítání obsahu kasiček v případě konání veřejné sbírky sběracími kasičkami na území města Ostravy.

Oddělení je odvolacím orgánem na úseku místních a správních poplatků. Zajišťuje metodickou a kontrolní činnost na úseku místních a správních poplatků, loterií, tombol a výherních hracích přístrojů.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Kontakty

Jiřina Szabóová
vedoucí oddělení daní a cen