Oddělení finančního řízení

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

  • Zpracovává finanční analýzy na základě požadavků rady a zastupitelstva města
  • Řídí finanční toky a zhodnocuje dočasně volné prostředky
  • Organizuje a zpracovává materiály pro rating města.
  • Zpracovává ekonomickou část výroční zprávy města.
  • Vykonává metodickou činnost pro příspěvkové organizace zřízené městem.
  • Zabezpečuje pojištění majetku města.
  • Organizačně zajišťuje inventarizaci majetku a závazků MMO
  • Zajišťuje provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy včetně zajištění požadovaných podkladů.
  • Organizačně zabezpečuje činnost finančního výboru zastupitelstva města

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Kontakty

Ing. Věra Hrubá
vedoucí oddělení finančního řízení