Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599443051
Spadá pod:

Mgr. Radim Babinec

Řeší:

Je odborem magistrátu, který organizuje zadávání veřejných zakázek městem, v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zabezpečuje uveřejňování informací a údajů o veřejných zakázkách, vede databázi a evidenci spisové dokumentace veřejných zakázek.  Vede evidenci obchodních podílů a zastoupení v obchodních společnostech s majetkovou účastí města. Organizačně zajišťuje delegaci a účast zástupců města na valných hromadách, zpracování podkladových materiálů k jednání valné hromady. Zpracovává vyjádření a doporučení k projednávání plánování a následného schvalování hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí SMO v radě města v působnosti valné hromady. Podílí se na sestavování plánu činnosti vybraných příspěvkových organizací a na controllingu jejich výsledků hospodaření. Provádí zajištění součinnosti s provozovatelem Nákupního portálu ze strany SMO a ostatních subjektů v resortu SMO v rámci systému sdružených nákupů. Provádí průběžné vyhodnocování výsledků dosahovaných v rámci systému sdružených nákupů.