Odbor veřejných zakázek

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599443051
Spadá pod:

Bc. Dagmar Macháčková, MPA

Řeší:

Je odborem magistrátu, který organizuje zadávání veřejných zakázek městem, v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zabezpečuje uveřejňování informací a údajů o veřejných zakázkách, vede databázi a evidenci spisové dokumentace veřejných zakázek. Provádí zajištění součinnosti s provozovatelem Nákupního portálu ze strany SMO a ostatních subjektů v resortu SMO v rámci systému sdružených nákupů. Provádí průběžné vyhodnocování výsledků dosahovaných v rámci systému sdružených nákupů.