Oddělení sdruženého nákupu

Řeší:

Provádí zajištění součinnosti s provozovatelem Nákupního portálu ze strany SMO a ostatních subjektů v resortu SMO v rámci systému sdružených nákupů a průběžné vyhodnocování výsledků dosahovaných v rámci systému sdružených nákupů. Provádí kontrolu podkladů pro výpočet odměny a její oprávněnosti pro provozovatele Nákupního portálu na základě dodaných podkladů.

Dále zajišťuje tyto agendy:

  • zpracování finančních a rozdílových analýz, spolupracuje na přípravě plánů a forecastů (prognóz, odhadů), podílí se na tvorbě, poskytování a interpretaci standardních      reportů a finančních analýz pro vedení SMO v souvislosti se systémem sdružených nákupů,
  • organizuje sběr dat v rámci systému sdružených nákupů, zajišťuje jejich zpracování a vyhodnocení,
  • zpracování analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření,
  • zpracovávání a aktualizace seznamů organizací SMO,
  • vyhodnocování controllingových sestav v rámci systému sdružených nákupů.

 

Kontakty

Mgr. Jan Lasevič
vedoucí oddělení sdruženého nákupu