Odbor legislativní a právní

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599443155
Spadá pod:

Ing. Tomáš Macura, MBA

Řeší:

Je odborem magistrátu, který zabezpečuje samosprávě a příslušným odborům MMO v konkrétním případě právní poradu zejména při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů, při realizaci zakladatelské funkce právnických osob a při právních vztazích z výkonu práv vyplývajících z majetkových účastí v takto založených společnostech a ve společnostech se 100% majetkovou účastí města a státních podnicích "v likvidaci". Organizuje zadávání veřejných zakázek městem. Při zabezpečení legislativního procesu se vyjadřuje k návrhům právních předpisů. Zajišťuje činnost zastupitelstva města a rady města a provádí organizačně – technickou přípravu jednání těchto orgánů.