Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor ochrany životního prostředí

Poslední změna: Pondělí 26.02.2018 14:23 - Gacka Michal

Je odborem magistrátu k zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí (dále jen „ŽP“), vodního hospodářství a zemědělství. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací, ochrany vod včetně speciálního stavebního úřadu pro vodní díla, zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, na úseku ochrany zvířat proti týrání a na úseku zvláštních vod včetně lázeňských míst. Poskytuje informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na svěřených úsecích.

Státní správa je vykonávána v rozsahu působnosti obce s pověřeným obecním úřadem ve správním obvodu, který zahrnuje obce Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Václavovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Velká Polom, Vřesina a Zbyslavice.

Státní správa je vykonávána v rozsahu působnosti obce s rozšířenou působností ve správním obvodu, který zahrnuje obce Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Václavovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Odbor ochrany životního prostředí upozorňuje, že agendu správy místního poplatku za komunální odpad (tj. platba poplatku za komunální odpad, registrace poplatníků, evidence změn v poplatkové povinnosti, evidenci plateb poplatku a vymáhání nedoplatků) zajišťuje odbor financí a rozpočtu, podrobné informace občané najdou v životní situaci "Poplatek za komunální odpad".

Další informace

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
599442306 311 / Nová Radnice
Lenka Slečková
odborný pracovník pro správní poplatky, sekretariát
599442307 311 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00*

středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00*

čtvrtek

8:00 - 11:30 12:30 - 16:00*

* od 15:30 hod. jsou agendy jednotlivých oddělení zajišťovány formou služeb

V případě potřeby řešení konkrétní situace osobně je doporučeno si schůzku domluvit předem.

Provozní doba Útulku pro psy

pondělí zavřeno
úterý 10:00 - 17:00
středa 10:00 - 17:00
čtvrtek 10:00 - 17:00
pátek 10:00 - 17:00
sobota 10:00 - 17:00
neděle 10:00 - 17:00

Životní situace

Formuláře