Odbor ochrany životního prostředí

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599442307
Spadá pod:

Bc. Aleš Boháč, MBA

Řeší:

Je odborem magistrátu k zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí (dále jen „ŽP“), vodního hospodářství a zemědělství. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací, ochrany vod včetně speciálního stavebního úřadu pro vodní díla, zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, na úseku ochrany zvířat proti týrání a na úseku zvláštních vod včetně lázeňských míst. Poskytuje informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na svěřených úsecích.

Státní správa je vykonávána v rozsahu působnosti obce s pověřeným obecním úřadem ve správním obvodu, který zahrnuje obce Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Václavovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Velká Polom, Vřesina a Zbyslavice.

Státní správa je vykonávána v rozsahu působnosti obce s rozšířenou působností ve správním obvodu, který zahrnuje obce Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Václavovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Odbor ochrany životního prostředí upozorňuje, že agendu správy místního poplatku za komunální odpad (tj. platba poplatku za komunální odpad, registrace poplatníků, evidence změn v poplatkové povinnosti, evidenci plateb poplatku a vymáhání nedoplatků) zajišťuje odbor financí a rozpočtu, podrobné informace občané najdou v životní situaci "Poplatek za komunální odpad".

Další informace

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00*
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00*
čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00*

* od 15:00 hod. jsou agendy jednotlivých oddělení zajišťovány formou služeb

V případě potřeby osobní konzultace k řešení konkrétní situace je doporučeno si schůzku domluvit předem. Informaci k přidělení konkrétní situace (spisu) pověřenému zaměstnanci můžete ověřit na tel.: 599 442 307 (sekretariát odboru).

Provozní doba Útulku pro psy

pondělí zavřeno
úterý 10:00 - 17:00
středa 10:00 - 17:00
čtvrtek 10:00 - 17:00
pátek 10:00 - 17:00
sobota 10:00 - 17:00
neděle 10:00 - 17:00