Žádost o vydání loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání loveckého lístku :

  • složení zkoušky z myslivosti nebo dosažení předepsaného vzdělání
  • dosažení věku 16 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • pojištění dle zákona o myslivosti.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Pro občany s trvalým pobytem v obcích Vratimov, Šenov, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov, Klímkovice, Vřesina, Zbyslavice a Olbramice vydává lovecké lístky Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Mgr. Ing. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443345 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443201 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz, cestovní pas (cizinec)
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole nebo doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem nebo doklad opravňující k lovu v cizině (cizinec)
  • doklad o pojištění dle zákona o myslivosti.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku :

  • na 1 den 30 Kč,
  • na 5 dní 50 Kč,
  • na 30 dní 70 Kč,
  • na 6 měsíců 100 Kč,
  • na 1 rok 150 Kč,
  • na dobu neurčitou 1 000 Kč.

  Poplatek je možné uhradit na pokladně magistrátu (kancelář č. 102).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu kdo neoprávněně loví zvěř, může mu být uložena pokuta až do výše 30.000 Kč nebo zákaz činnosti do 2 let.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno