oddělení ochrany přírody, půdy a lesa

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Bc. Aleš Boháč, MBA

Řeší:

Oddělení ochrany přírody, půdy a lesa zajišťuje komplexní výkon správních činností v rozsahu působnosti Magistrátu města Ostravy jako pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku: ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, zemědělství, zbraní a střeliva.

Dále zajišťuje výkon samostatné působnosti na úseku veřejné zeleně a městských lesů (např. vedení a aktualizace pasportu zeleně, zabezpečování rekreačních funkcí příměstských lesů v majetku města prostřednictvím společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., poskytování metodické pomoci městským obvodům na úseku veřejné zeleně, příprava a realizace tzv. „zelených projektů“). 

Kontakty

Mgr. Martin Jašík
vedoucí oddělení ochrany přírody, půdy a lesa