Oddělení platové

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Řeší:

Zabezpečuje realizaci platové politiky zaměstnavatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy zaměstnavatele. Zajišťuje vedení platové agendy zaměstnanců města Ostravy (s výjimkou zaměstnanců zařazených do Městské policie Ostrava a do úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Jih, Poruba a Slezská Ostrava) včetně odvodů daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Obdobné úkoly plní vůči členům zastupitelstva města a městských obvodů. Zabezpečuje plnění úkolů ve vybraných oblastech péče o zaměstnance.

Úřední hodiny

Pondělí od 8.00 do 11.30 hodin  od 12.30 do 17.00 hodin
Středa od 8.00 do 11.30 hodin od 12.30 do 17.00 hodin
Čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin od 12.30 do 16.00 hodin