Živnostenský úřad

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Telefon:
599443148
Spadá pod:

Mgr. Kateřina Šebestová

Řeší:

BusinessInfo

Obecný popis

Je odborem magistrátu zabezpečujícím výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plní funkci centrálního registračního místa a Jednotného kontaktního místa dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku – webový portál registr živnostenského podnikání.

Je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a dále vybraných povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je kontaktním místem systému "Spotřebitelský ombudsman", jehož spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožňuje především seniorům domoci se spotřebitelských práv.

Působnost obecního živnostenského úřadu je vymezena územím celé ČR s výjimkou činnosti dozorové a řízení sankční povahy.

Informace z oblasti živnostenského podnikání poskytuje Kontaktní centrum 800  990 980.  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.

Informace o aktuální frontě občanů na přepážkách naleznete zde. 

Dotazy adresované živnostenskému úřadu můžete zaslat prostřednictvím adresy posta@ostrava.cz, případně použít elektronický formulář ze životní situace Žádost o poskytnutí informace (mimo režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00