Živnostenský úřad

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
800990980
Spadá pod:

Mgr. Kateřina Šebestová

Řeší:

     Doporučujeme našim klientům využít možnost elektronického podání:

  • prostřednictvím aplikace na stránkách www.rzp.cz
  • z datové schránky podatele do datové schránky statutárního města Ostravy (ID DS: 5zubv7w)
  • na elektronickou podatelnu Magistrátu města Ostravy posta@ostrava.cz (upozorňujeme, že toto podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem).

UPOZORŇUJEME na důležitost správného výběru formuláře pro dané podání. Pokud si nejste jisti správností volby, popř. při vyplňování formulářů potřebujete poradit, obraťte se v úředních hodinách na tel. linku 599 443 148.

Pokud je podání spojeno s poplatkovou povinností dle zákona o správních poplatcích, doporučujeme nehradit poplatek předem. Správnou výši poplatku vyměří živnostenský úřad po přijetí podání a následně podateli zašle výzvu k úhradě.

 K projednání vašich záležitostí doporučujeme se předem objednat https://objednavky.ostrava.cz/eobs#/objednat-se/ nebo využít k objednání služeb Kontaktního centra  https://objednavky.ostrava.cz/eobs#/kontaktni-centrum/, tel. kontakt 800 990 980.

Telefonické dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 800 990 980.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚŘEDNÍM HODINÁM

Prioritně jsou obsluhováni objednaní klienti, neobjednaní klienti budou odbavováni dle našich kapacitních možností.

V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.

Obecný popis

Je odborem magistrátu zabezpečujícím výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plní funkci centrálního registračního místa a Jednotného kontaktního místa dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku – webový portál registr živnostenského podnikání.

Je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a dále vybraných povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů ( zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenské úřady byly kontaktním místem systému "Spotřebitelský ombudsman", jehož spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožňovala  především seniorům domoci se spotřebitelských práv. Tento systém byl však zrušen a nahrazen moderním informačním systémem "Průvodce pro spotřebitele", který naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky www.mpo.cz.

Působnost obecního živnostenského úřadu je vymezena územím celé ČR s výjimkou činnosti dozorové a řízení sankční povahy.

Informace z oblasti živnostenského podnikání poskytuje Kontaktní centrum 800  990 980.  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.

Informace o aktuální frontě občanů na přepážkách naleznete zde. 

Dotazy adresované živnostenskému úřadu můžete zaslat prostřednictvím adresy posta@ostrava.cz.

Úřední hodiny

Pracovní denDoba provozu
Pondělí 8.00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11.00