Oddělení informatiky a dokumentace

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Obecný popis

  • vede agendu zaniklých živnostenských oprávnění v důsledku zániku právnických osob, výmazu zahraničních osob z OR nebo uplynutím doby, na kterou byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,
  • vede správní registry a zabezpečuje evidenci úředních dokladů ke spisové dokumentaci podnikatelských subjektů,
  • zapisuje do ŽR údaje získané z jiných registrů veřejné správy.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00
 

Kontakty

Šárka Eichlerová, DiS.
vedoucí oddělení informatiky a dokumentace