Oddělení kontroly

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Obecný popis:

  • provádí živnostenskou kontrolu ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  • provádí dozor nad dodržováním některých povinností podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven v noční době, 
  • provádí dozor nad dodržováním některých povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  • v přestupkovém řízení ukládá sankce za porušení výše uvedených právních předpisů a za porušení živnostenského zákona,
  • v příkazním řízení ukládá pokuty za porušení podmínek stanovených živnostenským zákonem,
  • vyřizuje podněty, stížnosti a oznámení občanů týkající se působnosti odboru,
  • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění z důvodu překážky provozování živnosti, 
  • rozhoduje o sankčním zrušení a pozastavení provozování živnosti,
  • je kontaktním místem systému Spotřebitelský ombudsman.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00

Kontakty

Bc. Tomáš Klouzal
vedoucí oddělení kontroly