Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Oddělení kontroly

Poslední změna: Pondělí 04.09.2017 09:54 - Štěpánová Beata

Obecný popis

 

 • provádí živnostenskou kontrolu ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • provádí dozor nad dodržováním některých povinností podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven v noční době, 
 • provádí dozor nad dodržováním některých povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • v přestupkovém řízení ukládá sankce za porušení výše uvedených právních předpisů a za porušení živnostenského zákona,
 • v příkazním řízení ukládá pokuty za porušení podmínek stanovených živnostenským zákonem,
 • vyřizuje podněty, stížnosti a oznámení občanů týkající se působnosti odboru,
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění z důvodu překážky provozování živnosti, 
 • rozhoduje o sankčním zrušení a pozastavení provozování živnosti,
 • je kontaktním místem systému Spotřebitelský ombudsman.

 

Bc. Tomáš Klouzal
vedoucí oddělení kontroly
599442021 129 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00