Odbor projektů IT služeb a outsourcingu

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599443411
Spadá pod:

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Řeší:

Je odborem magistrátu, který vytváří koncepci rozvoje a rozpočet informačních systémů a technologií města. Kontroluje a analyzuje procesy a postupy vykonávaní činností v agendách a navrhuje úpravy IS a IT. Provádí dohled outsourcingových služeb MMO (kontaktní centrum, IT), spolupracuje na realizaci IT projektů.
Zabývá se správou dat digitální katastrální a technické mapy města. Provádí instalace aplikací a konfigurace připojení pro práci s daty GISMO (Geografický informační systém města Ostravy) jak na magistrátu, tak na úřadech městských obvodů. Pro Centrum tísňového volání zajišťuje datovou a informační podporu při řešení krizových situací.