Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor vnitřních věcí

Poslední změna: Středa 29.03.2017 13:42 - Hájek Aleš
Odbor plní úkoly vyplývající jak ze samostatné, tak z přenesené působnosti statutárního města Ostravy. Plní úkoly ve věcech pojmenování ulic a veřejných prostranství,  podílí se na plnění úkolů při řešení územních změn v rámci města, místního referenda. Dále zajišťuje chod spisové služby a činnost střediska informačních služeb. Vydává ověřené výstupy z informačních systému veřejné správy, je asistovaným kontaktním místem občana s veřejnou správou. Je odborem magistrátu, který zabezpečuje úkoly vyplývající z práva volebního a práva shromažďovacího, zabezpečuje agendu přestupků, správních deliktů, občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů včetně správního řízení a metodické pomoci. 

Změny pro občany v souvislosti s novelizací zákonů k evidenci obyvatel a osobních dokladů.                                                                                                                                                 Je dále odborem, který v rámci oddělení Zprostředkující subjekt ITI zabezpečuje výkon činnosti zprostředkujícího subjektu Integrované teritoriální investice (ITI) pro vybrané operační programy (IROP, OPVVV a OPPIK), a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s řídicím orgánem daného operačního programu. Realizaci a řízení Strategie ITI ostravské aglomerace zabezpečuje v roli Nositele ITI ostravské aglomerace odbor strategického rozvoje, oddělení strategie. Všechny tyto činnosti městu umožňují využití nemalých evropských investic.

Ing. Marcela Trojáková, MPA
vedoucí odboru
599442038 133 / Nová Radnice
Constancia Hasprová
vedení sekretariátu, evidence soudních sporů
599442089
599443022
133 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Gorkého 2, Ostrava

Adresa:
MMO Gorkého 2 (budova G)
Gorkého 2
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451