Odbor vnitřních věcí

Adresa:
MMO Gorkého 2 (budova G)
Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599442089
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599442089
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Řeší:

Odbor plní úkoly vyplývající jak ze samostatné, tak z přenesené působnosti statutárního města Ostravy. Plní úkoly ve věcech pojmenování ulic a veřejných prostranství,  podílí se na plnění úkolů při řešení územních změn v rámci města, místního referenda. Dále zajišťuje chod spisové služby a činnost střediska informačních služeb. Vydává ověřené výstupy z informačních systému veřejné správy, je asistovaným kontaktním místem občana s veřejnou správou. Je odborem magistrátu, který zabezpečuje úkoly vyplývající z práva volebního a práva shromažďovacího, zabezpečuje agendu přestupků, správních deliktů, občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů včetně správního řízení a metodické pomoci. 

Změny pro občany v souvislosti s novelizací zákonů k evidenci obyvatel a osobních dokladů.

Úřední hodiny

 

pondělí 8.00 - 17.00 hod
středa 8.00 - 17.00 hod
čtvrtek

8.00 - 16.00 hod

Úřední hodiny se liší dle agend jednotlivých oddělení viz vpravo výše.