Archiv města Ostravy

Adresa:
MMO ul. Špálova (budova Š)
Ulice Špálova 19, 702 19 Ostrava
Telefon:
599450010
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Řeší:

Archiv města Ostravy, akreditovaný archiv územního samosprávného celku podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, je odborem magistrátu pro zabezpečení odborné archivní činnosti v působnosti statutárního města Ostravy.
Zajišťuje v rámci své teritoriální a věcné působnosti dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele a jím zřízených organizačních složek a právnických osob. Přejímá archiválie, zabezpečuje jejich trvalé uložení a všestrannou péči o ně. Zajišťuje jejich zpracování, zpřístupňování veřejnosti, vědecké využívání, provádí rešerše, opisy, výpisy z uložených archiválií.
Vede kroniku města Ostravy.

Pracoviště
Špálova 19, 702 19 Ostrava-Přívoz

Externí webová prezentace: http://amo.ostrava.cz

 

Úřední hodiny

Badatelna

(studium archiválií a publikací)

Pondělí 8.00 - 17.30
Úterý 8.00 - 16.00
Středa 8.00 - 17.30
Čtvrtek 8.00 - 15.00

Styk s veřejností

(dotazy, podání písemných žádostí a vyzvednutí vyřízených žádostí)

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 16.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 16.00