Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Archiv města Ostravy

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:43 - Šerka Jozef

Archiv města Ostravy, akreditovaný archiv územního samosprávného celku podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, je odborem magistrátu pro zabezpečení odborné archivní činnosti v působnosti statutárního města Ostravy.
Zajišťuje v rámci své teritoriální a věcné působnosti dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele a jím zřízených organizačních složek a právnických osob. Přejímá archiválie, zabezpečuje jejich trvalé uložení a všestrannou péči o ně. Zajišťuje jejich zpracování, zpřístupňování veřejnosti, vědecké využívání, provádí rešerše, opisy, výpisy z uložených archiválií.
Vede kroniku města Ostravy.

Pracoviště
Špálova 19, 702 19 Ostrava-Přívoz

Externí webová prezentace: http://amo.ostrava.cz

 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D.
ředitelka AMO
599450015
PhDr. Martin Juřica
kronikář
599450010 202 / Špálova ul.
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Ulice Špálova 19, Ostrava

Adresa:
MMO ul. Špálova (budova Š)
Ulice Špálova 19
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

Badatelna

(studium archiválií a publikací)

Pondělí 8.00 - 17.30
Úterý 8.00 - 16.00
Středa 8.00 - 17.30
Čtvrtek 8.00 - 15.00

Styk s veřejností

(dotazy, podání písemných žádostí a vyzvednutí vyřízených žádostí)

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 16.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 16.00