Odbory magistrátu

Přehled odborů MMO

Primátor Ing. Tomáš Macura, MBA

Náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek

Náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D

Náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek

Náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

Náměstek primátora Ing. Břetislav Riger

Náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová

Náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

Člen rady města JUDr. Lukáš Semerák

Tajemník magistrátu Ing. Břetislav Gibas