Odbor dopravně správních činností

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420800990980
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru motorových vozidel, přestupků a správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích, a registru řidičů včetně registrace autoškol a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Informace o aktuální frontě občanů na přepážkách řidičských průkazů naleznete zde.

Informace o zhotovených řidičských průkazech naleznete zde. 

Všeobecné informace k životním situacím na úseku evidence silničních vozidel a řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách na tel. čísle 599 444 899. 

Důležité informace: 

Vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5B a vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5, zajišťuje nově Odbor dopravně správních činností, který sídlí na adrese 30.dubna 35/635, Moravská Ostrava, (budova bývalé UNION banky)


Elektronickou žádost o řidičský průkaz nově podáte i bez datové schránky

Od 3. 11. 2023 není potřeba pro odeslání žádosti na Portálu dopravy mít zřízenou datovou schránku. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Díky tomuto kroku je elektronické podání přístupné širšímu spektru občanů.

Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky.

Portál dopravy

Ministerstvo dopravy spustilo dnem 8. 12. 2022 nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.  Postupně bude portál nabízet:

v oblasti řidičů - 

údaje o ŘP
e-podání žádosti o ŘP
výpis z bodového konta
údaje o přestupcích
údaje o zákazech řízení
údaje o profesní způsobilosti


v oblasti registru vozidel -

údaje o všech (historicky) vlastněných autech
předvyplnění žádosti o změny v registru
kontrola tachometru
přístup k datům registru vozidel přes tzv. datovou kostku
přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky
přístup k mýtnému portálu
ověření vozidla řidiče taxislužby 

Bližší informace na www.portaldopravy.cz

 

AKTUÁLNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

Bez objednání se po celý rozsah úředních hodin mohou dostavit  žadatelé o parkovací průkaz  osob ZTP a  žadatelé o výdej zrychleného ŘP. 

Počet objednávek je limitován kapacitním obsazením  jednotlivých čekáren odboru.

 

Pondělí

 8:00 - 17:00*)

Úterý

 7:30 -  15:30*)

Středa

 8:00 - 17:00*)

Čtvrtek

 7:30 - 15:30*)

Pátek

 8:00 - 11:00 **)

*)   prioritně jsou odbavováni objednaní klienti

**) pouze pro objednané klienty