Oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35, 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Je oddělením odboru dopravně správních činností pro oblast výkonu státní správy ve věcech projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně přestupků z porušení odpovědnosti z provozu vozidla a správních deliktů.

Úřední hodiny

Pondělí 8:00  17:00*)
Středa 8:00 17:00*)
Čtvrtek 8:00  16:00*)

 *) Ve dnech pondělí a středa zajistí v případě požadavků k nahlížení do spisu v době od 15:00 do 17:00 hod. službu konající pracovník a ve čtvrtek do 16:00 hod., a to po předchozí domluvě žadatele s oprávněnou úřední osobou.

 

Kontakty

Bc. Svatopluk Kučera
vedoucí oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích