Oddělení evidence silničních vozidel

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Je oddělením odboru dopravně správních činnosti pro oblast evidence silničních motorových vozidel.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 139 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pokud nebyly Statutem města Ostrava č.11/2000 svěřeny městským obvodům, nebo zvláštním orgánům či komisím:

  • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru,
  • přiděluje silničním vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,
  • rozhoduje o trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla,
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu vozidla,
  • vede registr historických a sportovních vozidel, přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
  • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla, přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
  • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,

Správní poplatky za jednotlivé úkony jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatků jsou uvedeny u popisů jednotlivých úkonů.

Všeobecné informace k životním situacím na úseku evidence silničních vozidel poskytují informátoři odboru v úředních hodinách na tel. čísle 599 444 899.

 

 

 

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00*)
Úterý 7:30 - 15:30*)
Středa 8:00 - 17:00*)
Čtvrtek 7:30 - 15:30*)
Pátek 8:00 - 11:00**)

*)    prioritně jsou obsluhováni objednaní klienti

**)  pouze pro objednané klienty

V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

V případě žádosti o vyřízení více úkonů, je nutné mít na každý jednotlivý úkon samostatný lístek s pořadovým číslem.

Kontakty

Bc. Ivo Kempný
vedoucí oddělení evidence silničních vozidel