Navigace

Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských čísel, jedná-li se o vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

  1) výlučně, nebo

  2) v kombinaci s jiným palivem, jeli hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu je výše 50 g/km.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (postačí neověřená plná moc).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu muže požádat, když:

  • žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako vlastník nebo provozovatel nebo,
  • spolu s žádosti o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (pokud toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel)

  Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působnosti žadateli do 15 dnů ode dne požádání žádosti.

  Při vydání tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

  Podrobnější informace k formě, struktuře a provedení registrační značky elektrického vozidla jsou uvedeny na druhé straně žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla na příslušném úřadě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.04.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno