Navigace

Výpis z bodového hodnocení, výpis z evidenční karty řidiče

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výpis z bodového hodnocení, výpis z evidenční karty řidiče

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě písemné žádosti je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené,
  • jiná fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba   žádá, ověřeného příslušným orgánem.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti o výpis z bodového hodnocení nebo evidenční karty řidiče na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný doklad totožnosti. Buď občanský průkaz nebo cestovní pas spolu s potvrzením o občanském průkazu, který je občanovi vydán v případě nahlášení změny údajů, ztráty, zničení občanského průkazu apod.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výpis je zpoplatněn 15 Kč za jednu stranu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Výpis z bodového hodnocení  a výpis z evidenční karty řidiče se vyřizuje na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání a to s ohledem na to, že se jedná o  službu podléhající správnímu poplatku, který nelze elektronický zaplatit. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  15.08.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno