Navigace

PKS - paměťová karta servisní (dílny) - vydání PKS v systému digitální tachograf

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  PKS - paměťová karta servisní (dílny) - vydání PKS v systému digitální tachograf

 2. Základní informace k životní situaci

  O PKS jsou oprávněni žádat pouze oprávnění pracovníci servisních dílen, autorizovaných Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními digitálního tachografu, kteří jsou evidováni Ministerstvem dopravy ČR. 

  Platnost PKS je 1 rok.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba na jejíchž jméno se PKS vydává (žadatel):

  • žadatel musí být vždy osobně podepsán v rámečku na formuláři žádosti,
  • v případě doručení žádosti jinou osobou než žadatelem musí být podpis žadatele (v rámečku) na žádosti úředně ověřen,
  • doručující osoba musí mít úředně ověřenou plnou moc žadatele včetně předložení požadovaných dokladů. 
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Certifikovaná opravárenská dílna instaluje zařízení "digitální tachograf" do vozidel a provádí jeho pravidelné kontroly, kalibrace, opravy, případně výměny. K tomuto účelu používá PKS.

  PKS se vystavuje pro konkrétního pracovníka autorizované servisní dílny.

  PKS nese název servisní dílny a jméno fyzické osoby, která bude oprávněna používat tuto kartu při práci s digitálním tachografem, a které bude pro tuto činnost přidělen PIN.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o vydání PKS podejte osobně na předepsaném tiskopisu na obecní úřad s rozšířenou působností. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vydání PKS řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, úřední místnost evidence ŘP, kancelář č. 203, 204.  

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. v Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností.

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

   Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), 
  • k předložení platné "Osvědčení" či "Certifikát" vydaný Českým metrologickým institutem,
  • stávající servisní kartu, pokud ji vlastní,
  • Plná moc od firmy pro majitele servisní karty k podání i vyzvednutí karty včetně převzetí  PINU – úředně ověřená,
  • „ AUTORIZACE“ na firmu od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a Státní zkušebnictví.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě (viz. adresa výše) nebo k prohlédnutí i s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 700 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).  

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vaše žádost bude vyřízena do 15 pracovních dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  PKS i PIN musí osobně převzít žadatel nebo pověřená osoba s úředně ověřenou plnou mocí. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vydání paměťové servisní karty nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Nařízení Rady ES 1360/2002
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.  

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod., v pátky do 15:30h. na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • vydání PKŘ
  • vydání PKV
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.07.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno