Navigace

Řidičský průkaz - mezinárodní - vydání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičský průkaz - mezinárodní - vydání

 2. Základní informace k životní situaci

  Mezinárodní řidičský průkaz (dále též "MŘP") se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
  Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel řidičského oprávnění. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte osobně písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na obecní úřad s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.  

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností. 

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě musíte předložit: 

  • žádost o vydání MŘP (poskytne úřad),
  • žadatel s trvalým pobytem na území ČR předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.),
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt,
  • platný řidičský průkaz,
  • jednu barevnou průkazovou fotografii. Jedná se o typizovanou fotografii současné podoby o rozměrech 3,5x4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na obecních úřadech s rozšířenou působností nebo k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je mezinárodní řidičský průkaz vydán bezodkladně po podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není v současné době možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

  Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968

  Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno