Informace o zhotovených řidičských průkazech

Řidičské průkazy, jejichž žádosti (vč. elektronického podání) byly odborem dopravně správních činností MMO přijaty ve STANDARTNÍ lhůtě do dne 03.05.2024 a ve ZKRÁCENÉ lhůtě (poplatek 700 Kč) do dne 14.05.2024 jsou připraveny k vyzvednutí.

Zhotovené řidičské průkazy jsou připraveny k převzetí na odboru dopravně správních činností, ulice   30. dubna 635/35, Moravská Ostrava. K vyzvednutí řidičského průkazu se můžete předem objednat na bezplatné telefonní lince: 800 990 980.

Úřední hodiny: 

Pondělí 8:00 - 17:00*)
Úterý 7:30 - 15:30*)
Středa 8:00 - 17:00*)
Čtvrtek 7:30 - 15:30*)
Pátek 8:00 - 11:00**)

*) prioritně jsou obsluhováni objednaní klienti

**) pouze pro objednané klienty


V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.

ŘP je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném  pracovišti  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností. V  případě výměny ŘP je nutno odevzdat starý ŘP.