Oddělení správních činností

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Zajišťuje agendy: evidence obyvatel, ověřování matričních dokladů pro cizinu, správní činnosti na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace.

Je oddělením, které plní úkoly z práva volebního a práva shromažďovacího, zabezpečuje agendu  přestupků, správních deliktů, místních záležitostí veřejného pořádku, místního referenda sčítání lidu, domů a bytů a připravuje podklady pro volbu přísedících okresního soudu.

Změny pro občany v souvislosti s novelizací zákonů k evidenci obyvatel a osobních dokladů

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00

Pozn.: V pondělí, středu a čtvrtek po 15.30 hod je styk s občany zajištěn službami

Kontakty

Ing. Mgr. Lucie Bártová, MBA
vedoucí oddělení správních činností