Ověření matričních dokladů pro použití v cizině

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ověření matričních dokladů pro použití v cizině

 2. Základní informace k životní situaci

  Mají-li být doklady vydané matričním úřadem použity v cizině, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad provede na žádost jejich ověření.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Kterákoliv osoba požadující ověření matričního dokladu pro použití v cizině.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložit doklad k ověření.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad s rozšířenou působností provádí ověřování rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství (dále jen „matriční doklad“), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.
  Krajský úřad provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích ve sbírce listin a druhopisu matriční knihy vedené do roku 1958, vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.
  Pokud došlo k matriční události (tj. k narození, uzavření manželství nebo úmrtí) ve správním obvodu města Ostravy můžete si podat tuto žádost na:

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, odd. správních činností, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Oddělení správních činností odboru vnitřních věcí MMO, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  Úřední dny:

  pondělí 8.00 - 11.30   12.30 - 17.00 hod.
  středa 8.00 - 11.30   12.30 - 17.00 hod.
  čtvrtek 8.00 - 11.30   12.30 - 16.00 hod.

   

  Mgr. Lenka Kaločová
  metodik matrik
  599443324 137 / Nová Radnice
  Bc. Jarmila Trchalíková
  referent agendy správního řízení
  599442222 137 / Nová Radnice
  Mgr. Zdeněk Viktorin
  vedoucí oddělení správních činností
  599443609 137 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti,
  • matriční doklady vydané matričními úřady v okrese Ostrava-město po 1. 7. 2001, které mají být ověřeny pro použití v cizině

  Matriční doklady vydané před 1. 7. 2001 nelze pro použití v cizině ověřit.  Je nutno požádat příslušný matriční úřad o vystavení nového matričního dokladu.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ověření matričního dokladu pro použití v cizině je bez poplatku, platí se 100 Kč formou kolkové známky až za konečné ověření (apostilu, superlegalizaci) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Konečné ověření - apostilu a superlegalizaci provádí pouze Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, konzulární odbor, legalizační oddělení, Hradčanské náměstí 5, 118 00 Praha 1.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ověření dokladu pro použití v cizině se vyřizuje na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení správních činností odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.

  Můžete použít tyto kontakty:

  Mgr. Zdeněk Viktorin 

  vedoucí oddělení správních činností

  tel. 599443609

  137 / Nová Radnice

  zviktorin@ostrava.cz

  Mgr. Lenka Kaločová 

  metodik matrik  

  tel. 599443324 

  137 / Nová Radnice

  lkalocova@ostrava.cz

  Bc. Jarmila Trchalíková 

  referent matriční agendy  

  tel. 599442222 

  137 / Nová Radnice

  jtrchalikova@ostrava.cz

  Podání žádosti o ověření dokladu pro použití v cizině není možné řešit elektronickou poštou. Není totiž možné současně předložit potřebné matriční doklady k ověření.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny, správním orgánem nelze tuto žádost odmítnout (v případě věcné nepříslušnosti by žádost byla postoupena věcně a místně příslušnému úřadu).

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Stránky Ministerstva vnitra Důležité odkazy na stránkách Ministerstva vnitra:

  http://www.mvcr.cz/

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.11.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno