Vydání digitálních dat z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání digitálních dat z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO)

 2. Základní informace k životní situaci

  Magistrát města Ostravy, odbor projektů IT služeb a outsourcingu, poskytuje v rámci své působnosti geografická digitální data pro účely vyhotovení projektových dokumentací, studií, studentských prací, apod.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vydání geografických digitálních dat může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání geografických digitálních dat je podání žádosti, ze které je zřejmá identita žadatele, druh a formát požadovaných dat, účel ke kterému jsou data požadována a územní rozsah dat. Po obdržení žádosti může být žadatel kontaktován pracovníkem oddělení geografického informačního systému k upřesnění požadavku. Připravená data je možno převzít osobně, nebo mohou být zaslána elektronicky, či poštou. Převzetí dat žadatel potvrdí podpisem na dodacím listu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně případných příloh.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor projektů IT služeb a outsourcingu, oddělení geografického informačního systému, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Situaci můžete řešit s konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu oddělení geografického informačního systému v pracovní dny: Po – Čt: 7:00 - 15:30 hod., Pá: 7:00 – 13:00 hod.

  Rovněž je k dispozici kontaktní emailová adresa gis@ostrava.cz

  Mgr. Eva Procnerová
  programátor - analytik GIS
  +420599442303 107 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Pro účely, zpracování diplomových, bakalářských a jiných studentských prací je nutno doložit také žádost potvrzenou příslušnou vzdělávací institucí. V případě investičních akcí a zakázek statutárního města Ostravy, nebo některého ze smluvních partnerů GISMO jsou data vydávána bezplatně na základě kopie příslušné smlouvy nebo objednávky, popřípadě potvrzení zadavatele zakázky.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky za vydání geografických dat jsou uvedeny v ceníku zveřejněném na adrese http://mapy.ostrava.cz/cenik

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obvyklá lhůta pro vydání dat je 2 -7 dnů v závislosti na rozsahu a množství požadovaných dat.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost lze zaslat na adresu posta@ostrava.cz

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  K životní situaci neexistuje žádná legislativa.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Geografická digitální data se nevydávají formou správního rozhodnutí, nemají řádný opravný prostředek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Vydaná data nesmí být předána třetím osobám a mohou být použita výhradně k účelu, ke kterému byla vyžádána. Při prokazatelném zneužití uhradí odběratel náklady, které odpovídají hodnotě předaných dat.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.02.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno