Oddělení outsourcingu

Řeší:

  • vytváří koncepci rozvoje a rozpočet informačních systémů a informačních technologií města především z pohledu priorit odborů a jejich uživatelů, legislativních změn, záměrů ministerstev v rozvoji centrálních IS a jejich dopadů do městského IS, spolupracuje s poskytovatelem služeb outsourcingu
  • přebírá a hodnotí služby dodávané poskytovatelem outsourcingových služeb IT a Kontaktního centra MMO, s poskytovatelem spolupracuje na řízení kvality služeb
  • zastupuje zadavatele ve vedení rozvojových projektů
  • provádí kontrolu zadávání veřejných zakázek realizovaných poskytovatelem v souladu s platnou legislativou a plnění smluv o outsourcingu IT služeb
  • hledá příležitosti pro spolufinancování IT projektů
  • zajišťuje marketingovou a metodickou podporu Informačního systému pro komunikaci s úřadem eSMO