Oddělení živností

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Obecný popis

Oddělení zajišťuje:

 • vydávání výpisů z ŽR,
 • rozhodování o koncesi,
 • rozhodování o schválení odpovědného zástupce u živností koncesovaných,
 • rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo a o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění,
 • rozhodování o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele,
 • vedení  agendy  zaniklých živnostenských oprávnění v důsledku úmrtí fyzických osob,
 • rozhodování  o vrácení správního poplatku,
 • zasílání příslušných listin dotčeným orgánům,
 • vedení živnostenského rejstříku a zapisování příslušných údajů do něj,
 • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • činnost Centrálního registračního místa,
 • činnost Jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00