Některé právní předpisy, tržní řád

- zákony, nařízení

Zákon č. 455/1991 Sb.,   o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 278/2008   o obsahových náplních jednotlivých živností

Zákon č. 634/1992 Sb.,   o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Tržní řád - úplné znění, stav k 1.11.2017