Aktuality

30 3 2022

Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022

Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022

14 3 2022

NABÍDKY ZÁPISU DO REJSTŘÍKU

Upozornění na obchodní nabídky zápisu do rejstříku podnikatelů České komory firem a živnostníků

6 12 2021

Energošmejdi

Změna energetického zákona

 

19 10 2021
7 6 2021
25 4 2020

Realitní zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

25 7 2019

Změna zákona o pobytu cizinců a novela živnostenského zákona

Dne 16. července 2019 byl ve sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

17 7 2019

Změna obsahových náplní

Dne 1. července 2019 nabylo účinnost nařízení vlády č. 143/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

14 6 2018

Novinky v podnikání v oblasti cestovního ruchu

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela transponuje do národní legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách ze dne 25. listopadu 2015.

4 9 2017

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu

Dne 1. srpna 2017 nabyl účinnost zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

4 9 2017

Novinky v podnikání v pohřebnictví

Dne 1. září 2017 nabyde účinnost zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně živnostenského zákona

31 5 2017

Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabývá účinnost 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

12 10 2016

Změny v poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Dne 1.12.2016 nabude účinnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nově upravuje poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na finančním trhu. Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru již nebude živností a tyto činnosti budou vypuštěny z přílohy č. 2 živnostenského zákona. Oprávnění k této činnosti bude udělovat Česká národní banka (ČNB), které je zároveň svěřen i dohled.

17 8 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

23 6 2016

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb bude spuštěna 1.prosince 2016.

13 6 2016

Nižší náklady na založení s.r.o.

Dne 23. 5. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 161/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Přínosem novely je významné snížení nákladů spojených s prvozápisem společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Novela reaguje na předběžné podmínky stanovené Evropskou unií s cílem snížit náklady nutné k založení podniku na maximální částku 100 EUR.

18 5 2016

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Jste poskytovatel služeb z jiné členské země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska a hodláte své služby nabídnout v České republice? Chcete na podnikatelské oprávnění ze své země původu dočasně a příležitostně poskytnout své služby českému zákazníku? Pokud Vaše odpovědi jsou ano, tak se na Vás vztahují oznamovací povinnosti pro přeshraniční poskytování služeb na území ČR v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi. Navštivte naše Jednotné kontaktní místo a pomůžeme Vám ke zjištění všech potřebných formalit!

3 5 2016

Odborná praxe - zpřesnění definice

Dne 1.5.2016 vstoupila v účinnost důležitá novela živnostenského zákona. Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 216/2016, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.