Potvrzení o praxi

potvrzení o praxi dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

naleznete zde.