Zprávy o kontrole

Informace o výsledcích kontrol

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje odbor živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy (dále jen živnostenský úřad) informace o výsledcích kontrol provedených na území okresu Ostrava v souladu s § 2 kontrolního řádu.

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018