Oddělení účetnictví

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Vede účetnictví magistrátu. Eviduje a poskytuje informace o aktuálním finančním hospodaření, hospodářském výsledku, o stavu majetku a závazků a jejich zdrojů odborům a vedoucím zaměstnancům magistrátu. Provádí řídící kontroly. Zajišťuje archivaci účetních písemností a poskytuje tak dokumentaci k prokazování a ověřování skutečností.

Sestavuje finanční a účetní výkazy za magistrát, městské obvody, statutární město. Prověřuje výkazy příspěvkových organizací Statutárního města Ostravy.

Zabezpečuje metodickou pomoc městským obvodům a příspěvkovým organizacím v oblasti účetnictví, zpracování výkazů a rutinního použití ekonomického systému GINIS.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Kontakty

Ing. Bc. Kamila Cebulová
vedoucí oddělení účetnictví