Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zaplacení pohledávky (pokuty) statutárnímu městu Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Za porušení zákonných norem je vydáno přestupci rozhodnutí /příkaz/ v rámci příslušných odborů Magistrátu města Ostravy, orgánem územního samosprávného celku /Městská policie Ostrava/. Přestupci je uložena platební povinnost - bloková pokuta MěP Ostrava, tzv. botička, pokuta dle rozhodnutí ODSČ MMO aj., kterou má řádně ve splatnosti splnit. Nezaplatí-li přestupce - dlužník splatný nedoplatek v uvedené zákonné lhůtě, přikročí „správce daně“ po uplynutí náhradní lhůty k plnění bez dalšího k vymáhání pohledávky. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Přestupce - dlužník nebo zmocněnec.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zaplacení pohledávky může dlužník provést tak, že dlužnou částku složí přímo v pokladně v budově MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava. Dlužnou částku převede ze svého peněžního účtu na účet Magistrátu města Ostravy. Již vydanou poštovní poukázkou. Osobně se s pracovnicí oddělení exekucí domluví na splátkách nebo písemně požádá o splátkový kalendář na adrese Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu. Dlužnou částku zaplatí přímo pracovnici oddělení exekucí, která poplatníkovi vystaví příjmový doklad a sama částku odevzdá do pokladny magistrátu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení rozhodnutí /příkazu/, ve kterém se stanoví zaplacení příslušné částky na účet Magistrátu města Ostravy, se kontaktovat s pracovnicí oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí, kanceláře číslo 364 /třetí patro budovy/, 413, 418, 420A, 420B, 421 /čtvrté patro budovy/, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý od 9 do 14 hod., ve čtvrtek od 8 do 16 hod., v pátek od 9 do 13 hod.

  Jana Janošková
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  +420599442298 418 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Hana Jodlovská
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  +420599443219 413 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Hana Kaštovská
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  +420599442518 418 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Miroslava Knopová
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  +420599442520 420A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Pavel Kořistka
  exekuční pracovník, metodik programového vybavení odboru
  +420599442519 364 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Ivan Krupčík
  exekuční pracovník
  +420599443021 364 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Dita Porubová
  vedoucí exekučního oddělení
  +420599443278 420B / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Nikola Šimková
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  +420599443279 421 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz pro ověření správného přestupce-dlužníka s databázi, pro rychlejší identifikaci pohledávky, jakékoliv písemné či ústní sdělení k pohledávce, např. příslušné rozhodnutí /příkaz/, vydaná výzva k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě, exekuční příkaz, usnesení okresního soudu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 400,- Kč podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za přijetí žádosti o povolení zaplacení daně ve splátkách je nutné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Neuhrazením tohoto poplatku se daňové řízení zastaví.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 5 pracovních dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedoplatek bude vymáhán včetně exekučních nákladů, které činí 2% vymáhaného nedoplatku, nejméně však 500,00 Kč /dle z.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů/ nebo bude vymáhán s úrokem z prodlení dle platných sazeb České národní banky a nařízení vlády číslo 351/2013 Sb. ze dne 16. října 2013, s účinností od 1. ledna 2014.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Jakým způsobem můžete pohledávku po nás dlužnících vymáhat?

  Vymáhání nedoplatku provádí „ správce daně“ dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Dlužníkovi je zaslána výzva k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě. Pokud výzvě nevyhoví a nezaplatí, je bez dalšího dlužná částka vymáhána exekucí. Je nařízena exekuce srážkou z příjmu, srážkou z účtu na peněžní prostředky dlužníka, srážkou z jiných příjmů. Může být nařízena exekuce prodejem movitých věcí dlužníka či nemovitosti dlužníka. V případě provedení exekuce soudním vykonavatelem nebo exekutorských úřadem, kdy exekuční náklady hradí dlužník, se původní dlužná částka znásobí.

 20. Další související informace

  Oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy – viz bod č. 9.

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.01.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno