Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jehož zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o bezdlužnosti.

  Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku složí přímo v pokladně v budově MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava, částku správního poplatku převede ze svého peněžního účtu na účet Magistrátu města Ostravy nebo poštovní poukázkou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat s pracovnicí oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí,
  kancelář číslo 364 /třetí patro budovy/, každý den od 8.00 do 15.00 hod., pondělí, středa do 17 hod., čtvrtek do 16 hod., pátek do 13 hod.
  Martina Matýsková, DiS.
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599443278 364 / Nová Radnice
  Soňa Vladyková
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  599443279 364 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz a finanční hotovost pro zaplacení správního poplatku.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti činí 100,00 Kč. Lze jej uhradit v pokladně Magistrátu města Ostravy, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydává do 5 pracovních dnů od zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o bezdlužnosti zastaví.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon číslo 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Řízení bude zastaveno. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.03.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno