Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jehož zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat s pracovnicí oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí,
  kancelář číslo 421 /čtvrté patro budovy/, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý od 9 do 14 hod., ve čtvrtek od 8 do 16 hod., v pátek od 9 do 11 hod.
  Bc. Dita Porubová
  vedoucí exekučního oddělení
  +420599443278 420B / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Nikola Šimková
  odborný pracovník pro vymáhání pohledávek
  +420599443279 421 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 100,- Kč podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za přijetí žádosti k vystavení potvrzení o bezdlužnosti je nutné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Neuhrazením tohoto poplatku se daňové řízení zastaví.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydává do 5 pracovních dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon číslo 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Řízení bude zastaveno. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  09.05.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno