Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jehož zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat s pracovnicí oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 100,- Kč podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za přijetí žádosti k vystavení potvrzení o bezdlužnosti je nutné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Neuhrazením tohoto poplatku se daňové řízení zastaví.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydává do 5 pracovních dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány. 

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  07.06.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno