Volná pracovní místa

Seznam volných pracovních míst

Volná pracovní místa obsazovaná formou výběrového řízení

 • na základě výběrového řízení vyhlašovaného Radou statutárního města Ostrava
 • na základě výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou v rámci Magistrátu města Ostravy obsazována:

Pokud se uchazeč rozhodne podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, bude muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Ostravy.

Nabízíme

 • práci, v rámci které si můžete dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti, podporujeme vzdělávání, rozvoj a kariérní růst svých zaměstnanců
 • podpora jazykového vzdělávání zaměstnanců
 • stabilitu zaměstnavatele
 • 5 týdnů dovolené
 • až 4 dny pracovního volna s náhradou mzdy nad rámec dovolené (sick days)
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost přiznání osobního příplatku a mimořádných odměn (po uplynutí zkušební doby)
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • poskytování příspěvku ze sociálního fondu je možno čerpat na rehabilitace, rekreace, sportovní a kulturní aktivity, penzijní nebo životní pojištění
 • příjemné a přátelské pracovní prostředí
 • možnost využití firemní školky
 • ctíme zodpovědnost za životní prostředí

Další volná pracovní místa

místa obsazovaná bez výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Magistrátu města Ostravy:

 • tzv. úřednická místa na dobu určitou (zejména zástup za dočasně nepřítomného úředníka – např. z důvodu mateřské (rodičovské) dovolené či déletrvající pracovní neschopnosti)
 • místa jejichž náplní není výkon správních činností (zejména práce manuální, servisní a pomocné)