18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.