Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2019
DatumObsahMat.ÚplataEvid.
02.01.2019 Žádost o statistiky měření rychlosti od roku 2014. dsč1 ? 2
03.01.2019 Žádost o informaci ohledně poskytnutí služeb moderátora. vni1 ne 27
04.01.2019 Žádost o sdělení doby trvání nájemní smlouvy v bytech SMO k 31.12.2018. maj1 ne 3
04.01.2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci automatického technického prostředku instalovaného v Moravské Ostravě. it1 ne 4
04.01.2019 Žádost o počet přestupků - měření rychlosti. dsč2 ne 9
06.01.2019 Žádost o informace ohledně policejního šetření. lpo1 ne 1
06.01.2019 Žádost o informaci ohledně uzavřených smluv s bankovními obdobnými institucemi za účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej. ofr1 ne 17
07.01.2019 Žádost o zaslání ověřovacího listu rychloměru. dsč3 ne 10
07.01.2019 Žádost o informaci ohledně procentuální úspěšnosti výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ofr2 ne 18
08.01.2019 Žádost o poskytnutí informace ohledně silničních rychloměrů. it2 ne 8
08.01.2019 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč4 ne 11
08.01.2019 Žádost o informace k činnosti útulku pro psy. ožp1 ne 13
08.01.2019 Zápisy z jednání sboru starostů z let 2018 a 2019. lpo2 ne 14
08.01.2019 Žádost o zaslání investičních plánů města Ostravy a rozpočet města na rok 2019. oi1 ne 15
10.01.2019 Žádost o informace o výši poskytnutých dotací. šas1 ne 5
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč5 ne 19
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč6 ne 21
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč7 ne 22
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč8 ne 23
16.01.2019 Žádost o informace ohledně taxislužby. od1 ne 16
21.01.2019 Žádost o informace týkající se platu a odměn za rok 2018 pap1 ne 24
22.01.2019 Radniční zpravodaj. kp1 ne 20
22.01.2019 Žádost o výpis s EKŘ. dsč10 ne 28
24.01.2019 Žádost o poskytnutí informace - kopie materiálů z EKŘ. dsč9 ne 25